Álláshirdetés

Written By: admin - szept• 02•17

A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Martincsevics Károly Városi Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Soproni út 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezett könyvtáros feladata a Martincsevics Károly Városi Könyvtár intézményegység könyvtári szolgáltatásainak ellátása, a kölcsönzési, ill. a kölcsönzéshez kapcsolódó valamennyi munkafolyamat – kölcsönzés, tájékoztatás, olvasói adatok karbantartása, állományvédelem, a kölcsönző, az olvasóterem és a raktár rendben tartása – végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, könyvtáros,

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

ECDL

a Huntéka könyvtári nyilvántartó rendszer ismerete.

Előnyt jelentő kompetenciák:

Jó szintű önállóság, rugalmasság, terhelhetőség, csapatmunka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalayné Galambosi Tímea nyújt, a 0696/261-250 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Szalayné Galambosi Tímea részére a vkcsorna.igazgato@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

Személyesen: Szalayné Galambosi Tímea, Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Szent István tér 36.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.