Könyvtárunk kiemelt jelentőséget tulajdonít a könyvtárhasználóktól, illetve honlapunk látogatóitól származó személyes adatok védelmének; minden körülmények között biztosítani kívánjuk a könyvtárhasználók és a honlaplátogatók információs önrendelkezési jogát, és mindent megteszünk a biztonságos internetezési lehetőségek megteremtéséért.

A személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük, gondoskodunk azok integritásáról és biztonságáról, megtesszük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk a célok eléréséhez szükséges eljárási szabályokat, melyeket könyvtárunkban nyomtatott formában, illetve jelen honlapunkon digitális formában érhet el.

GDPR Tájékoztató gyerekek adatainak kezeléséről

Mesevetélkedő - 2024.Lássuk a meséket!
+ +