A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg az intézmény alábbi szolgáltatásai:

  • a könyvtári állomány helyben használata, azaz a könyvtári állomány, folyóirat-állomány helyi igénybevétele.
  • felvilágosítás a könyvtár szolgáltatásairól
  • könyvtári katalógus használata (online katalógus)
  • könyvtári tájékoztató szolgálat igénybevétele.

A dokumentumkölcsönzés szolgáltatás igénybe vétele beiratkozási díj befizetéséhez kötött, melynek aktuális összegét megtalálja a beiratkozási díjtételeknél.

Mi szükséges a beiratkozáshoz?

Beiratkozáskor az olvasó személyi igazolványával vagy útlevelével (tanulóknál diákigazolvány is szükséges) igazolja személyazonosságát. Ezután belépési nyilatkozatot kell kitölteni, amelyben az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtárhasználat szabályainak betartására. Az aláíró felelősséget vállal a dokumentum elvesztéséből, visszahozatalának elmulasztásából, illetve a késedelmes visszahozatalból fakadó költségek megtérítéséért. Olvasóink egy, a könyvtár által kitöltött olvasójegyet kapnak, mely személyi használatra szól, és a könyvtár valamennyi szolgáltatási pontjának igénybevételére jogosít. Olvasóink külön térítési díj nélkül kölcsönözhetik a teljes könyv-, valamint folyóirat-állományt.

Szépirodalom

Az olvasók igényeihez igazodva gyűjtjük a szépirodalmi műveket. Gyűjteményünkben különböző szinteken megtalálható a klasszikus hazai és külföldi szépirodalom, a mai magyar irodalom, a külföldi modern széppróza, vers, dráma, az értékes és egyben szórakoztató irodalom, és – az olvasói igényekhez igazodva – a könnyed kikapcsolódást szolgáló szórakoztató művek (krimi, fantasztikus irodalom, romantikus irodalom).

Szakirodalom

A tanulás és önképzés támogatását fontos feladatunknak tartjuk. Ehhez szak- és ismeretterjesztő irodalom szükséges. Kiemelten gyűjtjük az irodalomtörténet és irodalomtudomány, valamint a történelem témakörébe tartozó műveket. Tanulás és ismeretszerzés céljából szerezzük be a filozófia, pszichológia, vallás, jogtudomány, pedagógia, közgazdaság-tudomány, környezetvédelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, és a művészetek legfontosabb összefoglaló ismeretterjesztő műveit, kézikönyveit, valamint szaklexikonokat. Az ismeretterjesztés és a hobbitevékenységek segítéséhez gyűjtjük az egészségügy, kertészkedés, technika, számítástechnika területéről a lexikonok és összefoglaló művek mellett a gyakorlati tennivalókat ismertető kiadványokat is.

Kézikönyvtár

Az olvasók helyben történő tájékoztatását szolgáló elkülönített állományrész. A helyben használható könyvek tartalmazzák a legfontosabb név- és címadattárakat, atlaszokat, szótárakat, szaklexikonokat, enciklopédiákat, jogszabály-gyűjteményeket, bibliográfiákat, és a különböző tudományágak összefoglaló kézikönyveit.

Egyéb gyűjtemények

Idegen nyelvű gyűjtemény:
Nagyrészt német és angol nyelvű irodalmat tartalmazó gyűjtemény. Jelentős a gyermek- és ifjúsági könyvek száma.

Európai uniós gyűjtemény

2000 után létrehozott, a Külügyminisztérium anyagi segítségével kialakított gyűjtemény, melynek nagy része kölcsönözhető, kisebb része helyben használható. A gyűjtemény főként az Európai Unióról szóló ismertetéseket, joganyagokat, és hazánk uniós kapcsolatát taglaló könyveket tartalmaz.

Tudta Ön, hogy könyvtárunkban a helyi képviselő-testületi ülések anyagait is megtalálhatja ?

Mesevetélkedő - 2024.Lássuk a meséket!
+ +