Író-olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal

Written By: admin - szept• 20•16
A József Attila-díjas szerzővel Szabó Erik beszélget

A József Attila-díjas szerzővel Szabó Erik beszélget

Takarítót keresünk a könyvtárba

Written By: admin - szept• 20•16

A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján állást hirdet a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Martincsevics Károly Városi Könyvtár intézményegység kisegítő dolgozó (takarító) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
6 órás munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Soproni út 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény belső alapterületének és a hozzá tartozó épületkörnyék tisztán tartása. Közös terek, felnőtt- és gyermekkölcsönző, médiatár, kiállító- és olvasóterem, irodahelyiségek és vizes blokkok napi takarítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakörhöz szükséges feltételek:
legalább 8 általános iskolai végzettség,
büntetlen előélet,
jó fizikai állóképesség,
megbízhatóság,
precíz munkavégzés.

Az állás részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz,
végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör az állás elbírálását követően, 2016. október 17. naptól.

A benyújtás határideje: 2016. szeptember 30.
A kiírással kapcsolatosan további információt Szalayné Galambosi Tímea nyújt, a 96/261-250-es telefonszámon.

A benyújtás módja:
Postai úton a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár címére (9300 Csorna, Szent István tér 36.).

Az elbírálás határideje: 2016. október 10.

Az állás kiírás közzétételének helye:
Csorna Város Honlapja www.csorna.hu
A Városi Művelődési Központ hirdetőtáblája

Csorna, 2016. szeptember 1.

Szalayné Galambosi Tímea
igazgató

87. Ünnepi Könyvhét

Written By: admin - máj• 18•16

Zsirai_plakat_csorna

“Ungáriából jöttek?”

Written By: admin - ápr• 20•16

Ezzel a címmel hallgathattak előadást az érdeklődők május 5-én a csornai Városi Könyvtárban. Sipos Bernadett, az intézmény igazgatóhelyettese bevezetőjében elmondta, hogy az útibeszámolókat magába foglaló minisorozat voltaképpen egy tavaly őszi, az El Camino-ról szóló előadásból nőtte ki magát. E rendezvény kapcsán derült ugyanis ki, hogy igény is van az efféle beszámolókra, és élményekből sincs hiány.

A sorozat harmadik, májusi epizódja valójában két expedíciót foglalt magába, előadója a Szombathelyről érkezett Hanyi Zsolt. Az első kaland 2012-ben kezdődött, mégpedig a legnépszerűbb közösségi oldalon létrehozott Szeretem Csángóföldet csoportból kiindulva. A ma már több mint 11 ezer tagot számláló virtuális közösség négy tagja – köztük Zsolt – odáig jutott, hogy egymást addig nem is ismerve nekivágtak az útnak, hogy megtudják, vajon milyen nyomai vannak a magyarságnak most a Csángóföldön is túl fekvő falvakban, amelyekről régi utazók, néprajzkutatók és vallásügyi missziók is beszámoltak mint egykor színmagyar telepekről. A nyolc napos út végére számos kalandot átélő négy idegen jó barátként búcsúzott egymástól. Az utazás részleteiről Zsolt blogot írt, innen idézem a legfontosabb tanulságot, melyet az utazó megfogalmazott: „Néha egymás közt még csak előveszik a szevényi vének is anyáik nyelvét, mint valami régi titkot. Ez volt az a titokzatos, archaikus csengésű magyar beszéd, amelyet mi, akik talán első magyarországi látogatóként elzarándokoltunk a messzi Szevénybe, még hallhattunk Matild nénitől, de ki tudja, az utánunk jövők vajon találkoznak-e még magyar szóval ugyanitt…„

A második expedícióra 2015-ben került sor, melynek során a Kárpát-medencétől távol eső területeket célozták meg, azon források nyomában, melyek ezeken a területeken egykor jelentős magyar közösségekről tudósítottak. XIX. századi Jerney János keleti utazása nyomán felkeresték a Pruton túli területeket, hogy vajon az évtizedekkel ezelőtt szovjetizált területeken fellelhetők-e még a forrásokban említett magyarság nyomai. Az expedíció eredményét ismét a szerző blogjáról vett idézettel foglalom össze:

Nem tettünk világmegváltó felfedezést, bizonyos értelemben nem is jártunk sikerrel, elődeink emlékét azonban mégis megleltük a Dnyeszter menti helység- és családnevekben, szájhagyományban, a népi motívumok lenyomatain és az őseinkről szőtt legendák magasztos világában.”

A színes, szellemes, anekdotának is beillő történetekkel tarkított előadás végén Sipos Bernadett lezárta a rövid sorozatot, a résztvevőket is arra buzdítva, hogy ha tehetik, használják ki a tavaszi, nyári időszakot, és akár a beszámolók nyomán, akár saját utukat járva lássanak világot, hiszen az utazás testi, lelki töltekezéssel is felér.

A két expedícióról bővebben:

Magyarok napkeleten:expedíció a “Fekete-tenger martján” élő csángókhoz

Vétkezők

Szabó Istvánné textilszobor- és festménykiállítása

Written By: admin - ápr• 13•16

szabó e