Igényfelmérés, helyzetelemzés a könyvtár infrastrukturális fejlesztéséhez (2017)

Annak érdekében, hogy az intézmény esztétikailag is vonzóbb legyen, és funkcióját is a változó igényekhez tudjuk igazítani, pályázatot nyújtottunk be az EFOP 4.1.8. kódszámú projektben a csornai könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése címmel, melynek bírálata folyamatban van.

A tervezett projekthez kapcsolódóan előzetes igényfelmérést végeztünk meglévő, valamint potenciális olvasóink között, melynek során megkérdeztük a válaszadók véleményét a könyvtár tervezett fejlesztésről. Mivel tevékenységünk során az élethosszig tartó tanulás jegyében szinte minden korosztályt szeretnénk bevonni az iskolán kívüli informális és nem formális tanulási alkalmakba, igyekeztünk a kérdőívezéssel is elérni minden célcsoportot. A felmérés eredménye a mellékelt pdf dokumentumban található.

Igényfelmérés

Mesevetélkedő - 2024.Lássuk a meséket!
+ +