A Kisvárosi Könyvtár Mintaprojekt keretében a két legnagyobb és legforgalmasabb könyvtári terünk újult meg jelentős kormányzati segítséggel. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott 17,5 millió forintból a gyermekkönyvtár és a felnőtt kölcsönzőtér belső megújítása történt. A Nemzeti Kulturális Alap 10 millió forinttal e két belső tér bútorzatának teljes cseréjét támogatta. A Miniszterelnökségtől 30 millió forint támogatás érkezett az épület részleges külső rekonstrukciójára. A fejlesztésekhez Csorna Város Képviselő-testülete is biztosított forrást.

EFOP-3.3.2-16-2016-00378

A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár célja a nevelési-oktatási intézményekkel való szoros együttműködés, a tanulók tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának támogatása informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül. Intézményünk jelentős szerepet játszhat a pályázat során a résztvevő gyerekek képesség- és személyiségfejlesztésében, kreativitásuk kibontakoztatásában, erősítheti motiváltságukat. Megismerkedhetnek a kulturális intézmények nyújtotta páratlan élményekkel, melyektől társadalmunk az informatikai fejlődés révén eltávolodott, pedig még bőven nyújthatnak számukra értékeket. A partner intézményekben jelentős számú hátrányos helyzetű gyerekkel foglalkoznak – köztük egyben fogyatékkal élőkkel – így az ő munkájukat is segíti a kulturális intézményünk azzal, hogy ezeknek a gyerekeknek fejlettségüknek megfelelően játékosan, az érzékszervek bevonásával, élményszerű módon gazdagítjuk ismereteit.

A 12 nevelési-oktatási intézmény együttműködésével zajló fejlesztés 2018. február 1. és 2020. január 31. között valósul meg, 100%-os támogatású, melynek teljes összege 30.000.000,- Ft

GINOP-3.3.1-16

A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk    bővítése” című, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében intézményünk sikeres pályázatának köszönhetően „Digitális Jólét Program Pontot” alakíthattunk ki.

A DJP Pont az első emeleten, a gyermekkönyvtár mögött található (korábban médiatár).  A pályázat keretében kapott digitális eszközök segítségével célunka a digitális kompetencia fejlesztése. Három új laptop, két tablet, két okostelefon, egy nyomtató és egy projektor áll a használók rendelkezésére, melyek digitális felzárkóztató képzések tartására is alkalmasak. Az eszközök  használhatók internetezésre, szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre. A gépekről színes és fekete fehér nyomtatás is lehetséges.  Dokumentumok, fényképek szkennelésére is van lehetőség, valamint akár a helyben nyomtatott, akár a hozott dokumentumok spirálozását, hőkötését, és laminálását is vállaljuk.

Korábbi pályázataink:

TÁMOP-3.2.4-08/01-2009-0064
TIOP-1.2.3/09/1

 

Mesevetélkedő - 2024.Lássuk a meséket!
+ +