A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg az intézmény alábbi szolgáltatásai:

  1. a könyvtári állomány helyben használata, azaz a könyvtári állomány, folyóirat-állomány helyi igénybevétele.
  2. felvilágosítás a könyvtár szolgáltatásairól
  3. könyvtári katalógusok használata
  4. könyvtári tájékoztató szolgálat igénybevétele.

A dokumentumkölcsönzés szolgáltatás igénybe vétele beiratkozási díj befizetéséhez kötött.

Mi szükséges a beiratkozáshoz?

Beiratkozáskor az olvasó személyi igazolványával vagy útlevelével (tanulóknál diákigazolvány is szükséges) igazolja személyazonosságát. Ezután belépési nyilatkozatot kell kitölteni, amelyben az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtárhasználat szabályainak betartására. Az aláíró felelősséget vállal a dokumentum elvesztéséből, visszahozatalának elmulasztásából illetve a késedelmes visszahozatalból fakadó költségek megtérítéséért. Olvasóink egy, a könyvtár által kitöltött olvasójegyet kapnak, mely személyi használatra szól, és a könyvtár valamennyi szolgáltatási pontjának igénybevételére jogosít. Olvasóink külön térítési díj nélkül kölcsönözhetik a teljes könyv- valamint folyóirat-állományt.

Könyvtárhasználati szabályzat

Mesevetélkedő - 2024.Lássuk a meséket!
+ +